Program

Środa 29.03.2017
12:00 – 13:00 Rejestracja
13:00 – 14:30 Prezentacje

 • 13:00 – 13:20 Powitanie i prezentacja Lenso
 • 13:20 – 13:45 Prezentacja GOM
 • 13:45 – 14:00 Prezentacja 3DTeam
 • 14:00 – 14:15 Prezentacja 3DTool
 • 14:15 – 14:30 Prezentacja Centrum Kompetencji Metrologicznych

14:30 – 15:30 Lunch
15:30 – 17:00 Prezentacje

 • 15:30 – 15:50 Automatyczna kontrola jakości wyprasek – Celon Pharma
 • 15:50 – 16:10 ScanBox seria 7&8
 • 16:10 – 16:30 Wykorzystanie systemów ATOS w działalności badawczej i komercyjnej Instytutu PIAP
 • 16:30 – 16:45 Pontos jako narzędzie inżynierskie wspomagania pracy naukowej w uczelni wyższej – przykłady zastosowań praktycznych – PWSZ Chełm
 • 16:45 – 17:00 Zastosowanie live tracking’u punktowego do uproszczenia procesu adjustacji elementów maszyn oraz wykorzystanie funkcji złożeniowej w celu                    zastąpienia badań niszczących badaniami nieniszczącymi z zastosowaniem formuł obliczeniowych – Plastic Omnium

19:00 – 23:00 Uroczysta kolacja

Czwartek 30.03.2017
10:00 – 11:30 Prezentacje systemów na żywo

 • 10:00 – 11:00 ScanBox 6130
 • 11:00 – 11:15 Instalacja w VW Września
 • 11:15 – 11:30 Prezentacja WITTE

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 Prezentacje na żywo, deformacja – ARAMIS / PONTOS / TRITOP
13:00 – 13:30 Przykłady zastosowania optycznych metod pomiarowych w działalności KSiSL – Politechnika Rzeszowska
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 16:00 Prezentacje

 • 14:30 – 14:50 Zastosowanie sytemu ARAMIS w badaniach elementów żelbetowych – Politechnika Świętokrzyska
 • 14:50 – 15:10 Jakość w 3M – 3M
 • 15:10 – 15:30 Przykłady zastosowania systemów ATOS i TRITOP w ITWL – ITWL
 • 15:30 – 15:50 Optyczna kontrola jakości w odlewni Ferrex – Ferrex
 • 15:50 – 16:00 Zakończenie

17:00 – 18:30 Zwiedzanie Torunia
20:00 – 03.00 Grill

Piątek 31.03.2017
10:00 – 11:30 Warsztaty, rozmowy handlowe, szkolenia
11:30 – 12:00 Lunch
12:00 – 16:00 Warsztaty, rozmowy handlowe, szkolenia

Copyright 2016 Lenso | Wszystkie prawa zastrzeżone | Lenso